» Regulamin

Regulamin

V, 02.02.2016                                Regulamin sklepu internetowego www.mardomdecor.com.pl

1. REGULACJE WSTĘPNE
Sklep Internetowy, działający pod adresem www.mardomdecor.com.pl prowadzony jest przez Cube Art Bracia Żabokliccy Spółka Jawna wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277971 z siedzibą w Kaliszu przy ulicy C.Godebskiego31b.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.mardomdecor.com.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
2.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2.3. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie www.mardomdecor.com.pl w zakładce Regulamin
2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Cube Art Bracia Żabokliccy Sp.J.
2.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
2.6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów tylko na terenie Polski.
3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
3.1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.mardomdecor.com.pl służy do dokonywania zakupów wybranych produktów z oferty firmy Cube Art SP.J.
3.2. Zakupy w sklepie internetowym Cube Art mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.mardomdecor.com.pl określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.
3.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
3.4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.
3.5. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Cube Art Sp.J.
3.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
3.7. Sklep Internetowy Cube Art przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3.8. Ceny podawane w sklepie internetowym Cube Art są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cube Art zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3.9. Cube Art wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
3.10. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego www.mardomdecor.com.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
4. FORMY PŁATNOSCI I CENY
4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:
1) Poprzez płatność przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Cube Art Sp.J. wysłana zostanie informacja o wpływie środków pieniężnych, co równoznaczne jest z przekazaniem zamówionego towaru do wysyłki.
2) Poprzez płatność kurierowi – przesyłka za pobraniem – po dokonaniu zamówienia Cube Art. Sp.J. przesyła informację o skompletowaniu zamówienia i informuje o dacie wysyłki przesyłki jak również kwocie jaką należy przekazać kurierowi celem zapłaty za zamówione towary.Do transakcji za pobraniem doliczona zostaje prowizja dla firmy kurierskiej w wysokości 5zł + 3% wartości zamówienia brutto nie mniej niż 7,50zł brutto
3) Poprzez płatność gotówką przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży Cube Art Sp.J. po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
4) Poprzez płatność eletroniczną za pośrednictwem systemu Dotpay:
Kartą płatniczą lub poprzez e-przelew – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Do transakcji za pośrednictwem systemu Dotpay zostajanie doliczona prowizja od sprzedaży w wysokości 3% wartości zamówienia brutto.
Szczegóły dotyczące płatności za pośrednictwem Dotpay dostępne są na stroni internetowej usługodawcy:
https://ssl.dotpay.pl/files
 
5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
5.1. Zamawiający w procesie zamawiania towaru może wybrać następujące formy dostawy według następującego schematu:
a) dostawa poprzez firmę kurierską
b) odbiór osobisty w punkcie sprzedaży Cube Art. Sp.J.
5.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a) sprawdzeniu przez Cube Art kompletności wysłanych danych,
b) skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
5.3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.
5.4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
5.5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że:
a) do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar w przypadku płatności gotówką (przesyłka pobraniowa)
b) w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym towar zostanie wysłany w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Cube Art w wysokości na jaką opiewało zamówienie.
5.6. Prowadzący Sklep Internetowy Cube Art zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu).
5.7. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
5.8. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.
5.9. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik do regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. TABELA KOSZTÓW – Załącznik 1.
a) W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.sztukateria-sklep.home.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym Cube Art prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
b) Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .
c) Płatność przelewem - w przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
d) Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi sklepu internetowego Cube Art i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
e) Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
f) Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata
g) Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
6. REKLAMACJE
6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres ul. C. Godebskiego 31B 62-800 Kalisz tel. kontaktowy: 606 467 987 lub 501 208 559.
6.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dokumentem zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
6.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
6.6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. Produkt należy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
7. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania przesyłki.
7.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien przesłać wypełnione oraz podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik 3 w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru, natomiast zwrotu towaru wraz z dokumentem zakupu i oświadczeniem (załącznik nr3) należy dokonać w terminie 21 dni.
7.3. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
7.4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru:
• nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów użycia)
• oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu
• nie zniszczonego w inny sposób
• kompletnego tj zawierającego wszystkie elementy o ile takie zostały do produktu dołączone
7.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku przelewu elektronicznego rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Cube Art na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo lub za pobraniem.
8. OCHRONA DANYCH
8.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Cube Art (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
8.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
8.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego Cube Art.
8.4. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
8.5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Firma Cube Art Sp.J. zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Cube Art,
c) w przypadku zamówienia więcej niż jednej rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.
9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.


Załącznik nr 1

Tabela kosztów

Forma wysyłki

Przelew
(zł brutto)

Za pobraniem
(zł brutto)

Przewidywany czas dostawy

Za pośrednictwem firmy kurierskiej

30,00zł

30,00 + prowizja (nie mniej niż 7,50zł)

1-3dni

Przy zakupach powyżej 500 zł brutto i płatności przelewem lub Dotpay wysyłka GRATIS.
Szczegółowe warunki naliczanych opłat kosztów wysyłki i płatności, widoczne są w koszyku przed złożeniem zamówienia.

.
Product Manager- Edyta Grabarczyk :  edyta.grabarczyk@mardomdecor.com.pl

Załącznik nr 2
Formularz reklamacyjny
 


Załącznik nr 3
Oświadczenie


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl